Profil firmy

Firma byla založena a provozována od roku 1997. Mozaika činností, které jsou spjaty s oblastí zemních a výkopových prací, je vzhledem k charakteru firmy takřka ucelená. Firma je menším typem živnosti, vybavená odpovídajícím způsobem jak po stránce technické, tak i strojové. Pro naši činnost je typická především spokojenost zákazníka, efektivní řešení zadání, kultivované a pohodové jednání a přizpůsobivost požadavkům klientů. Pilotním znakem naší činnosti je také časová, finanční i strojová flexibilita. Prioritou je pro nás profesionální přístup, vysoká kvalita a bezpečnost práce vedoucí ke spokojenosti každého zákazníka. Tu lze prokazatelně doložit značným portfoliem spokojených zákazníků, kterých za dobu provozování činnosti, bylo, a věříme, že bude stále veliké množství.

 

 

Volba naší firmy - odpovědné rozhodnutí pro Vaše pevné stavební základy!

Jsme tady vždy pro Vás!